गोपनियता नीति

हाम्रो वेबसाइटमा रहेका डाटा सङ्कलन र विश्लेषण टुलहरू सम्बन्धी

सम्पर्क फारम

यदि तपाईंले हामीलाई सम्पर्क फारम मार्फत प्रश्न वा प्रतिक्रिया पठाउनुभयो भने, फारमबाट तपाईंको विवरणहरू, साथै तपाईंले त्यहाँ प्रदान गर्नुभएको कुनै पनि सम्पर्क विवरणहरू, हामीलाई तपाईंको सन्देश प्रशोधन गर्न र उपयुक्त भएमा जवाफ दिन आवश्यक भएसम्म भण्डारण गरिनेछ। हामी तपाईंको अतिरिक्त सहमति बिना यो जानकारी सार्वजनिक गर्दैनौं।

तपाईंले कुनै पनि समयमा तपाईंको सम्पर्क विवरणहरू भण्डारण गर्नको लागि हामीबाटको सहमति फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ: हामीलाई इ-मेल वा सम्पर्क फारम मार्फत पठाइएको अनौपचारिक सन्देश पठाउँदा मात्र हुन्छ।

कुकीज

"कुकीज" भनेको साना टेक्ट फाइलहरू हुन् जुन तपाइँले वेबसाइट हेर्नको लागि प्रयोग गरिरहनुभएको वेब ब्राउजरद्वारा तपाइँको कम्प्युटरमा भण्डारण गरिन्छ। केहि कुकीहरूले वेबसाइटलाई तपाईंले चयन गर्न सक्ने कुनै पनि विकल्पहरू अनुसार ठीकसँग काम गर्न सक्षम बनाउँछन्।

केही पृष्ठहरूमा अन्य प्रदायकहरू (जस्तै Youtube) बाट इम्बेड गरिएको सामग्री समावेश हुन सक्छ, जसले कुकीहरू पनि भण्डारण गर्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो इच्छा अनुसार कुकीहरू नियन्त्रण र/वा हटाउन सक्नुहुन्छ - विवरणहरूको लागि, aboutcookies.org मा हेर्नुहोस्। यदि तपाइँ कुकीहरू स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले ब्राउज गर्ने क्रममा यस इम्बेडेड सामग्री मध्ये केही बन्द हुन सक्छन्।