तपाईंको आफ्नै भाषामा परमेश्वरको वचन अन्वेषण गर्नुहोस्

तपाईंको आफ्‍नो मातृभाषामा बाइबल अन्वेषण गर्नुहोस्।  

तपाईंको भाषा छान्नुहोस्

परिवर्तनशील संसारमा परमेश्वरको अपरिवर्तनीय वचन

तपाईँको भाषा चयन गर्नुहोस्

गुगल प्लेबाट बाइबल र भजन एपहरू डाउनलोड गर्नुहोस्

गुगल प्ले स्टोरबाट बाइबल र भजन एपहरू डाउनलोड गर्नुहोस्

गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोस्

हामी को हौं?

हामी नेपालका विभिन्‍न भाषाहरूका ख्रीष्‍टियन समुदायहरूलाई बाइबल, गीतभजन तथा अन्य सामग्रीहरू प्रकाशन गर्छौँ।

Reading Bible
सेयर गर्नुहोस्