तपाईंको आफ्नै भाषामा परमेश्वरको वचन अन्वेषण गर्नुहोस्

तपाईंको आफ्‍नो मातृभाषामा बाइबल अन्वेषण गर्नुहोस्।  

तपाईंको भाषा छान्नुहोस्
तपाईंको भाषा छान्नुहोस्

परिवर्तनशील संसारमा परमेश्वरको अपरिवर्तनीय वचन

गुगल प्लेबाट बाइबल र भजन एपहरू डाउनलोड गर्नुहोस्

गुगल प्ले स्टोरबाट बाइबल र भजन एपहरू डाउनलोड गर्नुहोस्

हामी को हौं?

हामी नेपालका विभिन्‍न भाषाहरूका ख्रीष्‍टियन समुदायहरूलाई बाइबल, गीतभजन तथा अन्य सामग्रीहरू प्रकाशन गर्छौँ।

Reading Bible
सेयर गर्नुहोस्

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.